O NAMA

Naša misija je pomoć u funkcionalnom savladavanju i upotrebi stranih jezika. Naš rad se zasniva na individualnom pristupu i osposobljavanju klijenata da se i suoče sa svim izazovima koje pred njih stavlja učenje i usvajanje stranih jezika.

GM EDUTAINMENT je konsultantska agencija iz oblasti jezika, prevođenja i izdavaštva. Naša misija je kreiranje interaktivnih i kreativnih sadržaja za usvajanje znanja kroz zabavu. GM EDUTAINMENT pruža  konsultantske usluge iz oblasti stranih jezika deci predškolskog i školskog uzrasta, mladima i odraslima. Pored toga, nudimo usluge iz oblasti inokorespondencije i poslovne korespondencije preduzetnicima i pravnim licima.