O NAMA

ŠTA JE GM EDUTAINMENT?

GM Edutainment je konsultantska agencija iz oblasti stranih jezika prevođenja i izdavaštva. Naša misija je pomoć u funkcionalnom savladavanju i upotrebi stranih jezika. Naš rad se zasniva na individualnom pristupu i osposobljavanju klijenata da se suoče sa svim izazovima koje pred njih stavlja učenje i usvajanje stranih jezika.

ZAŠTO ODABRATI NAŠE USLUGE?

  • PROFESIONALNOST I FLEKSIBINOST
  • INDIVIDUALNI RAD
  • UŠTEDA VREMENA I UČENJE OD KUĆE
  • SNIMAK ČASA
  • ODGOVORNA UPOTREBA INTERNETA

Korišćenjem naših usluga ostvarujete višestruke uštede novca i vremena. Najpre, dobijate mogućnost da učite jezik uz profesionalne predavače, a da istovremeno to činite samo onda kada Vama to odgovara. Nemate neprijatnost da odlazite kod nastavnika privatno ili da nastavnik dolazi kod Vas. Ne učite u grupama, već isključivo individualno i nemate problem sa organizacijom svog vremena, kao što je čest slučaj sa školama jezika. Na kraju, deo naše usluge je i snimanje svake sesije, tako da, po završenom času, putem elektronske pošte dobijate snimak koji možete iskoristiti da se preslišate ili utvrdite ono što je obrađeno na času. Svakako, korišćenjem naše usluge otvara Vam se svet učenja na daljinu i svet odgovorne upotrebe interneta.

KAKO IZGLEDA NAŠA USLUGA?

Naša agencija pruža usluge isključivo putem interneta, u terminima koji odgovaraju klijentima i po zasebnim programima koji su prilagođeni klijentovim potrebama i obavezama. Uz to, GM Edutainment kreira sadržaje i programe za učenje i usvajanje jezika.

KO MOŽE DA KORISTI NAŠE USLUGE?

GM Edutainment pruža usluge iz oblasti učenja stranih jezika deci predškolskog i školskog uzrasta, mladima i odraslima. Pored toga, GM Edutainment nudi usluge iz oblasti inokorespondencije i poslovne upotrebe stranih jezika preduzetnicima i firmama.

KAKO SE KORISTE NAŠE USLUGE?

Da biste koristili naše usluge, najpre je potrebno da se registrujete kao korisnik klikom na dugme POSTANITE KORISNIK. U procesu registracije možete odabrati odgovarajući strani jezik i broj sati na mesečnom nivou koji su Vam potrebni za učenje. Takođe, potrebno je da ostavite svoje lične i kontakt podatke, kako biste putem elektronske pošte mogli da dobijete Ugovor o korišćenju konsultantskih usluga i račun za prvi mesec, kao i tehničko uputstvo za korišćenje usluge.

KAKO ODABRATI ODGOVARAJUĆI BROJ SATI ZA RAD?

Naša agencija pruža mogućnost da u toku jednog meseca, zakupite određeni broj sati za učenje, shodno Vašim potrebama. Ukoliko Vam je naša usluga potrebna kako bi, recimo, Vaše dete, koje prvi put počinje da uči strani jezik, uspešno savladavalo školsko gradivo, naša preporuka je da se počne sa 2 sata na mesečnom nivou.

KAKO SE ZAKUPLJENI SATI MOGU ISKORISTITI?

Sati koje zakupite mogu biti iskorišćeni na način koji Vama odgovara. Tako, dva zakupljena sata možete iskoristiti ili kao četiri puta po 30 minuta ili dva puta po 45 minuta uz još jedan termin od 30 minuta, itd. Isto vredi i za termine od 3 ili 4 ili više sati u toku meseca. Dakle, svi zakupljeni sati se mogu koristiti kao tridesetominutni, četrdesetpetominutni ili jednočasovni termini. Svakako, naša preoruka je da počnete sa najmanjim brojem sati, kako biste se upoznali sa uslugom.

ŠTA U SLUČAJU DA MI JE POTREBNO VIŠE SATI OD ODABRANIH?

U slučaju da Vam je potrebno više termina u odnosu na sate koje ste zakupili, u dogovoru sa dodeljenim predavačem (konsultantom), možete koristiti i dodatne termine koje ćete platiti uz račun za naredni mesec.

ŠTA U SLUČAJU DA NE ISKORISTIM SVE ZAKUPLJENE SATE?

Sve termine koje ne iskoristite u jednom mesecu, a za njih ste platili račun, možete, u dogovoru sa dodeljenim predavačem (konsultantom), preneti u naredni mesec. Ukoliko to ne želite, garantujemo Vam povrat novca.